Project: 'Herzien'. De leerlingen van 6BK kregen de gelegenheid om een kunstwerk uit de bestaande collectie van het Stadsmuseum 'De Hofstadt' op een beeldende manier te 'herzien' en mochten daarbij gebruik maken van de verschillende materialen en beeldende technieken die ze tijdens hun studie hebben leren hanteren. 
Letterlijk betekent 'herzien' dat de leerlingen de kunstwerken gaan herbekijken om er een eigen, persoonlijke versie van te maken en dat deden ze ook! 

Tijdens hun creatief zoekproces peilden de leerlingen naar de achterliggende betekenis van hun gekozen kunstwerk en probeerden er een eigen interpretatie aan te geven. De symboliek die ze ontdekten werd herbekeken vanuit een hedendaags perspectief. 

Die persoonlijke aanpak uitte zich in het bijhouden van een schetsboek en een online portfolio waarin de leerlingen ideeën, schetsen, gedachten, ontwerpen en aantekeningen verzamelden. Aan de hand van deze gegevens volgden de begeleiders het groeiproces en kreeg het idee vorm. Tijdens de tussentijdse jureermomenten werd het project in wording door de juryleden gestuurd. De wisselwerking tussen leerlingen, begeleiders en juryleden leidde uiteindelijk tot een beeldend werk: het resultaat van veel inzet, creativiteit, moed, persoonlijkheid en doorzettingsvermogen. 

Tijdens dit creatieve proces leren de leerlingen vooral hun eigen grenzen verleggen en ontdekken ze hun talenten. 

'Z'n GIP is eigenlijk een ontdekkingstocht naar je eigen ik en kunnen', besluit Nini Decauter, lerares Beeldende Kunst. De leerlingen van 6BK, hun leerkrachten en de directie zijn enorm trots dat ze de eindwerken kunnen tentoonstellen in het stadsmuseum 'Hofstadt' te Diest. Een uniek kader dat een meerwaarde biedt voor de beleving van de GIP-projecten.